Tijdens Interact 2009, het Europese IAB congres, maakten IAB Europa enPriceWaterhouseCoopers (PwC) vandaag de cijfers bekend van de derde editie van AdEx. Deze studie naar de online mediabestedingen in 19 Europese landen komt tot stand op basis van lokale mediaregistraties, expertreviews en de eigen analyse van PwC. De totale online mediabestedingen in deze 19 landen komen in 2008 uit op 12.9 miljard euro. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van bestedingen in 2007. Het onderzoek rapporteert 794 miljoen euro aan online mediabestedingen in Nederland en een aandeel binnen de totale mediabestedingen van 18 procent. De verdeling over de vier onderzochte advertentiesoorten search, display, classifieds en e-mail ziet er als volgt uit: Search: 50% Display: 27% Classifieds: 21% E-mail: 2% Daarbij valt op dat het aandeel van Search in Nederland hoger is dan het Europese gemiddelde van 43% en dat Classifieds onder het Europese gemiddelde van 26% blijft. Marco Derksen, voorzitter van IAB Nederland: "Interessante cijfers die we overigens ook met enige reserve bekijken. Enerzijds is het prettig om bevestigd te krijgen dat we in Nederland al een marktaandeel van 18% hebben in de online advertisingbestedingen. Het is een belangrijke indicator voor de volwassenheid van deze markt. Anderzijds zie je dat Nederland vooroploopt op het gebied van bijvoorbeeld affiliate marketing en mobile advertising en bestedingen aan deze middelen zijn niet gemeten. Het zou dus best kunnen zijn dat de bestedingen in werkelijkheid nog wat hoger zijn." PriceWaterhouseCoopers verwacht in 2009 zwaar weer voor online advertising. De groei vlakt af, en waarschuwt ook de meer volwassen markten dat er een daling van de online mediabestedingen kan gaan plaatsvinden. Derksen: "Ik ben vrij optimistisch over de ontwikkelingen. Andere mediumtypen zitten in veel zwaarder weer en telkens als ik mijn oor in de markt te luisteren leg zeggen partijen dat er in het tweede kwartaal beduidend meer beweging naar online waar te nemen is dan in het half jaar daarvoor. Je ziet dat adverteerders en bureaus in deze tijden erg kritisch naar de effectiviteit van alle mediumtypen kijken maar dat is eerder gunstig voor online media dan ongunstig. En dus zou het mij niet verbazen als we in 2009 op een groei van meer dan 5 procent zouden uitkomen."