Zoals bij de meeste mensen bekend is er naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen voor kopen op afstand vanuit de EU nieuwe wetgeving goedgekeurd door de Tweede kamer.

Vanaf 13 juni 2014 dient iedere webshop eigenaar zicht te houden aan een aantal verscherpte regels rond zijn of haar webshop en de bedrijfsvoering daaromheen. Hieronder hebben wij de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

Aanpassingen herroepingsrecht

Vooral op het gebied van herroepingsrecht zijn er een aantal aanpassingen in de nieuwe regelgeving.

14 dagen herroepingsrecht 

Het aantal dagen dat een consument zich kan beroepen op het herroepingsrecht gaat van 7 naar 14 dagen. Dit geldt ook voor diensten als bijvoorbeeld telefoonabonnement en leveringen van gas & stroom, zelfs wanneer de consument reeds begonnen is met het gebruik van de dienst.

Hierbij kunnen slechts de daadwerkelijk verbruikte kosten in rekening worden gebracht aan de klant, en alleen wanneer er vooraf een duidelijke schatting van deze kosten aan de klant is aangeboden. Anders hoeft de consument ook de daadwerkelijk gemaakte kosten niet te voldoen.

Uitzonderingen op herroepingsrecht

Uiteraard zijn er een aantal uitzondering op de herroepingsperiode van 14 dagen. Hieronder vallen bijvoorbeeld producten die binnen 14 dagen geheel worden opgebruikt en downloads. Ook producten die door hygienische redenen niet hergebruikt kunnen worden vallen onder de uitzonderingsgevallen. Hierbij valt de denken aan bijvoorbeeld erotica, ondergoed en cosmetica.

Tot slot blijven de uitzonderingsgevallen voor reizen, bederfelijke spullen, maatwerk en losse kranten/tijdschriften intact.

Standaard herroepingsformulier

Er dient en standaard herroepingsformulier te worden aangeboden door iedere webshop. De consument is overigens niet verplicht gebruik te maken van dit formulier, maar kan ook op andere manier zijn aanschaf annuleren en het contract ontbinden.

Wanneer het standaard herroepingsformulier niet wordt aangeboden door de webshop kan het herroepingsrecht verlengd worden tot maximaal een jaar.

Informatievoorziening

Ook zal in de nieuwe wetgeving op een andere manier worden omgegaan met de verplichte informatievoorziening. Hoewel het altijd aan te raden is zo volledig mogelijk te zijn in de informatievoorziening aan klanten is dit nu ook specifieker in de wet vastgelegd.

Algemene informatievoorziening

Voor het sluiten van de overeenkomst dient er in duidelijke taal informatie te worden verschaft over bijvoorbeeld het webshopbedrijf zelf, het bestelproces, betalen, verzenden en retouren. Ook dient deze informatie na het sluiten van de overeenkomst te worden verzonden naar de klant, bijvoorbeeld in de orderbevestigingsmail.

Hierbij dien de klantenservice voor vragen te bereiken zijn via een nummer dat te bereiken is tegen lokale gesprekskosten, dus niet via betaalnummers.

Tot slot moet iedere webshop informatie geven over de wettelijke garanties die er zijn buiten de specifieke webshop om.

Prijstransparentie

De totale kosten van de gehele aanschaf moeten duidelijk zijn voor de consument. Wanneer de extra kosten voor bijvoorbeeld het verzenden niet duidelijk in beeld zijn gebracht hoeft de consument hier ook niet voor te betalen.

Ook mogen webshops geen hogere kosten meer in rekening brengen voor betalingen dan de werkelijk bestaande kosten.

Bestelknop met betaalplicht

Bij de bestelknop dient in de nieuwe wetgeving duidelijk te worden gemaakt dat met het sluiten van de overeenkomst een betaalverplichting ontstaat. Concreet betekent die dat de bestelknop op de website voorzien dient de worden van een duidelijke tekst die aangeeft dat er een betaalverplichting ontstaat.

Overigens is in dit kader ook de verplichting ontstaan dat alle vinkjes in het bestelproces standaard uit dienen te staan, dus ook voor nieuwsbrieven en extra’s.

Gevolgen van de nieuwe EU regels voor webshops

Het niet naleven van de regels zal in veel gevallen resulteren in ongeldige koopovereenkomsten en verlengde retourperiode voor de consument. Ook kunnen er echter boetes worden uitgedeeld voor het niet naleven van de regels.

Neem voor meer informatie of advies over de gevolgen van de nieuwe EU-regels voor uw specifieke webshop contact met ons op!