Op 1 januari 2015 verandert de manier waarop webshops binnen de EU moeten omgaan met digitale verkopen in het buitenland. Wat houden deze regels precies in en wat betekent dit voor jouw webshop?

De achtergrond

Op dit moment gelden er binnen de verschillende landen in de EU verschillende BTW-tarieven. Het tarief varieert van 15% in Luxemburg tot 27% in Hongarije, waarbij Nederland met 21% BTW dicht bij het gemiddelde zit. Voor klanten in een land met een hoger BTW tarief kan het dus aantrekkelijk zijn om in een land te bestellen met een lager BTW-tarief.

De EU wil vanaf 1 januari de BTW regels voor digitale dienstverlening veranderen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en een gelijk speelveld te creeren voor spelers die internationaal opereren. 

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste aanpassing is dat het BTW-tarief van het land waarin een klant zich bevindt gaat gelden voor aankopen van digitale producten via internet. De verantwoordelijkheid voor het doorvoeren en van deze nieuwe werkwijze komt bij de eigenaren van webshops te liggen, die daarvoor dus aanpassingen aan hun webshop zullen moeten doen. 

Deze maatregel geldt overigens alleen voor verkopen van digitale producten aan consumenten, voor business to business webshops en verkoop van fysieke producten verandert er op dit vlak nog niets.

Wat betekent dit voor webshop eigenaren?

Dit zorgt ervoor dat er voor de klant geen belastingprikkel meer is om in het buitenland te bestellen en voor de webshop geen oneerlijke concurrentie meer zal zijn vanuit landen met een lager BTW-tarief. Voor webshops in Nedeland zal dit vooral een voordeel betekenen ten opzichte van omringende landen die een lager BTW-tarief hanteren, zoals Duitland (19%) en Luxemburg (15%).

Wel krijgen webshops een extra verantwoordelijkheid bij het bepalen van het BTW-tarief dat berekend wordt aan de klant. De webshop moet immers in de gerekende prijs het juiste tarief doorberekenen. Hierbij dient de webshop eigenaar op tenminste 2 manier het adres van de klant te verifieren en deze informatie 10 jaar te bewaren voor eventuele controle door de belastingdienst.

Ook bij het doen van aangifte krijgen webshop-eigenaren te maken met de belastingdiensten van de verschillende landen waaraan zij leveren. 

Wat zijn de mogelijkheden binnen Magento?

Binnen  Magento is er reeds geanticipeerd op bovenstaande aanpassingen van de BTW-regels in de EU voor webshops. Na de stevige aanpaak van de BTW-instellingen in Magento Community Edition 1.8, is het met de prijsconsistentie van Magento 1.9 mogelijk geworden voor verschillende landen dezelfde prijzen te tonen, ongeacht het gekozen BTW-tarief.

Met deze optie kunt je in ieder land dezelfde prijs inclusief BTW tonen, hoewel een ander BTW wel invloed heeft op de prijsopbouw, en dus op de marges die in ieder land berekend worden. Alternatief is vanzelfsprekend om ieder land verschillende prijzen te hanteren, afhankelijk van het geldende belastingtarief.

Magento biedt verschillende mogelijkheden om te voldoen aan de eis van de EU om op 2 manier te bepalen in het welk land de klant zich bevindt. Het meest voor de hand liggend is om naast de adresgegevens ook het ip-adres van de klant op te slaan, waarmee kan worden nagegaan waar de klant zich bevindt.

Houd er tot slot nogmaals rekening mee dat deze aanpassing geldt alleen voor webshops die digitale producten leveren aan particulieren.