Het voldoen aan de regels met betrekking tot cookies kost bedrijven in de EU zo'n €1.8 miljard. Dit blijkt uit onderzoek gedaan door ITIF, een Amerikaanse denktank.

De Europese cookie wetgeving

Cookies geven webshops gegevens over het gedrag van een bepaalde bezoeker en kunnen de getoonde content en advertenties daarop aanpassen. Voordeel voor de bezoeker is dat de inhoud van de website beter bij zijn wensen aansluit, nadeel zijn de privacy-overwegingen die hierbij vanzelfsprekend komen kijken.

Vanuit de EU zijn in 2012 regels opgesteld voor het gebruik van dit soort cookies. De cookies zijn toegestaan, zolang mij duidelijk toestemming wordt gevraagd voor aan de gebruiker. Omdat deze regels niet geheel eenduidig zijn opgesteld zijn er tussen de diverse EU-landen verschillen in de manier waarop deze regels worden geinterpreteerd en gehandhaaft. Zie hierover ook ons artikel uit 2012 over cookie wetgeving

De nadelen voor webshops en de consument

De brancheorganisatie noemt daarbij een aantal nadelen van de huidige cookie webgeving:

Vervolgstappen

De eerste verbetering die zal moeten worden doorgevoerd zit in de formulering van de cookiewetgeving om te zorgen dat de wetgeving in de verschillende lidstaten op een uniforme manier wordt doorgevoerd. Wanneer er een uniforme wet is zullen de inhoudelijke effecten op een kritische manier bekeken moeten worden, om wellicht tot versoepeling van de regels te komen.

Voor webshopeigenaren zit er voorlopig weinig anders op dan af te wachten hoe de regels zich ontwikkelen. Het lijkt echter zeker dat er in de komende tijd een aanpassing van de Europese cookie wetgeving zal komen. 

Bronnen: