HuurDeZon

HuurDeZon is een innovatief exploitatiemodel om zonne-energie voor (sociale) huurwoningen mogelijk te maken. HuurDeZon maakt het mogelijk voor huurders om zelf duurzaam stroom op te wekken met zonnepanelen en daarmee de CO2-uitstoot én de stroomkosten van huurders te reduceren.